Houten spanten: vriendelijk in meer dan één opzicht

Houten spanten zijn vriendelijk in meer dan één opzicht. Ze ogen vriendelijk, als natuurproduct waarmee de mens van oudsher vertrouwd is. Ze zijn ook vriendelijk, want er is geen enkele productie denkbaar die het ons omringende milieu helpt – behalve houtproductie. Hout levert zuurstof en neemt tijdens zijn productie koolstofdioxide in.

Houten spanten zijn dus in allerlei opzichten milieuverantwoord. Ze zijn echter ook verantwoord uit hoofde van kosten. Draagconstructies op basis van hout zorgen voor een lichtere fundering dan andere basismaterialen. Opgeteld bij het onderhoudsvrije karakter van hout, ontstaat een exploitabele en duurzame opzet.

Houten spanten hebben nog een ander voordeel: ze zijn brandwerend. Weliswaar brandt hout, maar eenmaal gemonteerde houten spanten vervormen niet tijdens verhitting. Dit geeft extra zekerheid.

Woodteq ontwerpt en construeert houten spanten, maar ook houten liggers, houten kolommen en houten dak- en vloerelementen. Omdat het lamineren van hout leidt tot elke denkbare vorm of afmeting, is maatwerk net zo goed verzekerd als bij elk ander basismateriaal.

Als u hout in een uw ontwerp overweegt, neem dan een kijkje bij de reeds door ons gerealiseerde projecten. Ook met uw project helpen wij u graag verder.